DZIEDZICTWO KULTUROWE

Dziedzictwo kulturowe jest świadectwem tego, jak żyły kolejne pokolenia. Zwyczaje, obrzędy, wszelkie przejawy twórczości, jak i wytwory rzemiosła oraz przedmioty codziennego użytku, a także sposoby gospodarowania i nabyte umiejętności, są elementami dziedzictwa. Naszym wspólnym obowiązkiem jest ochrona dóbr po to, by służyły nam i następnym pokoleniom.

Na terenie Łużyc znajduje się wiele muzeów, skansenów, izb tradycji i innych obiektów, które kultywują dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-saksońskiego dokumentując dzieje regionu. Na niniejszej stronie pragniemy przedstawić wiele z nich, które podjęły ścisłą współpracę na rzecz dalszego popularyzowania historii Łużyc.

łużyce

Licznik odwiedzin: